Бизнес резултати

200+

Редовни клиента

294%

Възвръщаемост на инвестицията

11%

Годишен ръст на продажбите

Цели на проекта

Разширяване на бизнеса с онлайн продажби

Информиране на потребителите за полезните свойства на продуктите

Изграждане на общност от ценители на хубавия зехтин

Оптимизиране на цената за конверсия

Цели на проекта

Бизнесът на zorbas-creta е насочен към вноса от Гърция на селектирани зехтини и гурме храна и дистрибуцията им в България. В момента на започване на работа по проекта основната дейност на фирмата беше с клиенти на едро. Вносител е на десетки продукти с най-високо качество и международни награди.

Цялостно онлайн маркетинг решение за твоя бизнес

Стъпките, които предприехме

анализ на пазара онлайн

Преди да започнем работа по проекта направихме проучване на търсенето на зехтин онлайн, други онлайн магазини в страната и чужбина. Също така анализирахме търговията на дребно с хранителни продукти онлайн като цяло - наситеност, развитие и др.

анализ на инфраструктура

Инфраструктурата не предразполагаше към постигане на целите, а именно разрастване на бизнеса и увеличаването на продажбите онлайн. В моментът на започване имаше изграден сайт със структура на блог, без възможност за поръчване на продуктите.

анализ на комуникацията

В началото на проекта комуникацията с потребителите беше слаба и се извършваше предимно по телефона и skype. Една от целите е да се увеличи и улесни пряката комуникация с клиентите.

онлайн маркетинг план

На базата на проучването, което направихме, изготвихме маркетинг план за действие и структурирахме задачите по приоритет. Най-належаща нужда имаше в преправянето на сайта в онлайн магазин, за да служи и като отправна точка за следващите действия.

изграждане на онлайн магазин

Изградихме онлайн магазина на платформата wordpress с woocommerce. Избрахме този подход, защото се вписваше във времевите рамки и бюджета на проекта. Процесът мина през няколко етапа - изграждане на структурата (wireframe), имплементиране и тестване.

тестване на UX

Проведохме редица тестове с потребители, за да наблюдаваме тяхната реакция и взаимодействия със сайта. Благодарение на резултатите, успяхме да премахнем пречки в бързината за поръчване и информираността на потребителите. След тестовете на живо интегрирахме система за следене на потребителското поведение и с времето видоизменихме елементи от сайта.

Социални мрежи

Мрежата, върху която се спряхме, беше facebook. Основната причина за това е възможността за таргетирането на потребители, интересуващи се от здравословен начин на живот. Друга причина е презентирането на продуктите пред по-широк кръг от потребители.

Facebook реклама

Facebook рекламата даде силен старт в промотирането на продуктите. Използвахме я като лост за достигане на повече потребители и запознаването им с качествата на зехтина и продуктите от zorbas-creta. В рамките на няколко месеца увеличихме базата с фенове от 500 на близо 6000.

Google Adwordws реклама

Рекламата в Google Search беше насочена към търсенията на категориите продукти (зехтин, маслини и др.). През цялото време действахме по три направления. Първо: проучване на ключовите думи, за които трябваше да позиционираме продуктите. Второ: оптимизиране на рекламните текстове, като целта ни беше да достигнем до най-ясното послание. Трето: оптимизиране на отрицателните ключови думи, за да концентрираме средствата върху думите, които носят конверсии.

Remarketing

Използвахме Remarketing на Adwords като лост за промотиране на актуалните оферти и за изграждане на brand awareness сред настоящите посетители и клиенти. Банерната реклама даде изключително добри резултати и по двете направления.