Работният ни процес

Вашите бизнес цели + Нашия процес = Желани резултати.

analiz
Запознаване с бизнеса и поставените цели

Запознаваме се от близо с бизнеса, целите и постигнатото до момента.

testing
Тестване на комуникационните канали и планиране

Разбираме кои канали водят до желаните цели. На базата на тези тестове изготвяме детайлна стратегия.

strategy-2
Изпълнение на индивидуална стратегия

След като знаем кой е подходящият микс от канали и стратегията за действие, работим по изпълняването за достигане на индивидуалните целите.

analiz-na-rezultatite
Анализ на постигнатите резултати

Анализираме и изготвяме отчети за постигнатите цели и даваме препоръки за следващи действия.

Казуси / Case studies

Някои от проектите, върху които работихме и решенията, които предложихме.

roboparty-1
izobg-1
zorbas-1